вторник, 6 декември 2011 г.

Waarom en wanneer bijles?

Er zijn diverse redenen zijn om bijles te willen voor uw kind. Zo kan uw kind moeite hebben met een bepaald onderdeel, bijvoorbeeld rekenen. Of je kind beheerst bepaalde spellingcategorieën niet. Weer een andere reden kan zijn dat  er thuis overwegend een andere taal gesproken wordt dan het Nederlands.
Ook op die manier kan je kind een taalachterstand oplopen. Ook kan bijles zinvol zijn bij hoogbegaafde kinderen; dan niet om een achterstand weg te werken, maar juist om verrijkende lesstof aan te bieden. 

Wanneer trekt u als ouder aan de bel?

Ouders gaan er vaak vanuit dat hun kinderen op school extra hulp krijgen, mocht dat nodig zijn. Scholen hebben echter niet altijd de tijd en geld om een kind extra hulp door bevoegde leerkracht te geven. Door de grotere klassen en bezuinigingen op het passend onderwijs, moet een school keuzes maken wie er wel en wie er geen extra hulp krijgt.  

De ervaring is dat ouders vaak wachten met bijles tot groep zeven of acht, omdat dan bij ouders steeds meer het besef komt dat het school advies voor het Voortgezet Onderwijs nu wel heel erg dichtbij komt. Ze willen dan graag op de valreep het kind laten bijspijkeren in de hoop een zo hoog mogelijk school advies te krijgen. Beter zou zijn voor de ouders en het kind om bij twijfel over de leerprestaties van het kind in een veel eerder stadium contact op te nemen met een huiswerkinstituut voor bijles een huiswerkbegeleiding om advies in te winnen, ook al zit uw kind pas in de onderbouw of middenbouw van de basisschool. Hoe eerder een probleem wordt aangepakt, hoe eerder het vaak kan worden opgelost.